Tư vấn và can thiệp tâm lý phát triển - RVE

Sự phát triển nhận thức của trẻ giai đoạn 2 - 4 tuổi rất quan trọng trong sự phát triển của trẻ, bởi sự phát triển này đóng vai trò trong việc hình thành nên nhân cách và năng lực của trẻ sau này. 

Theo dõi tiến trình phát triển nhận thức của một trẻ từ 0 - 2 tuổi là vô cùng quan trọng. Các bậc phụ huynh cần chú ý quan sát tiến trình phát triển nhận thức của trẻ trong giai đoạn này.

Xưa trẻ 3 tuổi chưa biết nói được coi là việc "bình thường" và cứ "kệ" lớn hơn trẻ cũng tự biết nói. Đó cũng là cơ chế tự nhiên trong việc bắt chước, học tập và sử dụng ngôn ngữ của loài người.

Dạy cho trẻ hiểu và làm theo yêu cầu của người lớn là một trong những kỹ năng rất cần thiết và quan trọng. Ba mẹ sẽ rèn luyện cho trẻ hiểu lời nói của ba mẹ và thực hiện đúng hành động.