Tư vấn và can thiệp tâm lý phát triển - RVE

Giai đoạn từ 0-3 tuổi được xem là giai đoạn vàng trong phát triển nhận thức ngôn ngữ cho trẻ là giai đoạn bùn nổ ngôn ngữ ở trẻ. Tuy nhiên ba mẹ cần có những lưu ý trong giai đoạn này.

Chậm nói luôn ảnh hưởng nhất định đến mọi sinh hoạt của trẻ hàng ngày. Chậm nói nếu không được phát hiện và can thiệp sớm có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ.

Chậm nói luôn ảnh hưởng nhất định đến mọi sinh hoạt của trẻ hàng ngày. Chậm nói nếu không được phát hiện và can thiệp sớm có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ.

Bắt chước chính là cách học cơ bản nhất đối với trẻ. Vì thế cha mẹ nên khuyến khích trẻ bắt chước âm thanh trong các tương tác tự nhiên tại nhà để trẻ thực hành và ghi nhớ.

Giai đoạn phát triển ngôn ngữ của trẻ có thể tính từ lúc bé 10 tháng tuổi khi trẻ bắt đầu chú ý và bắt chước các âm thanh xung quanh mình, giai đoạn này có 3 điều cần lưu ý.