Tin tức - RVE

Nhằm chuẩn bị cho năm học mới Trung tâm Kĩ năng Sống Rồng Việt thông báo tuyển dụng vị trí Cộng tác viên hỗ trợ chuyên đề và sự kiện với nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

Nhầm giúp việc quản lý học viên hiệu quả hơn Trung tâm Rồng Việt gửi đến quý Phụ Huynh, quý Khách hàng, quy Đối tác hướng dẫn cách cài đặt Phần mềm quản lý học viên tại Rồng Việt.

Trung Tâm Rồng Việt xin thông báo  đến quý Phụ huynh, quý Khách hàng, quý Đối tác về việc một só đơn vị, cán nhân giả danh trung tâm Rồng Việt cụ thể như sau:

Trung tâm Rồng Việt là đơn vị tiên phong hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng, can thiệp các rối nhiễu tâm lý và nâng cao năng lực tư duy dành cho trẻ em.

Nhằm chuẩn bị cho năm học mới Trung tâm Kĩ năng Sống Rồng Việt thông báo tuyển dụng vị trí Giáo viên Kĩ năng sống với nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

Trung tâm Rồng Việt là đơn vị tiên phong hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng, can thiệp các rối nhiễu tâm lý và nâng cao năng lực tư duy dành cho trẻ em.