Rồng Việt - RVE

Nhầm giúp việc quản lý học viên hiệu quả hơn Trung tâm Rồng Việt gửi đến quý Phụ Huynh, quý Khách hàng, quy Đối tác hướng dẫn cách cài đặt Phần mềm quản lý học viên tại Rồng Việt.

Trung Tâm Rồng Việt xin thông báo  đến quý Phụ huynh, quý Khách hàng, quý Đối tác về việc một só đơn vị, cán nhân giả danh trung tâm Rồng Việt cụ thể như sau: