Rồng Việt - RVE

Trung tâm Rồng Việt gửi đến quý Phụ Huynh, quý Khách hàng, quy Đối tác hướng dẫn cáchcài đặt Phần mềm quản lý học viên tại Rồng Việt.

Trung Tâm Rồng Việt cảnh báo đến quý Phụ huynh, quý Khách hàng, quý Đối tác về việc giả danh trung tâm Rồng Việt Rồng Việt  như sau:

Trung Tâm Rồng Việt xin thân gửi đến quý Phụ huynh, quý Khách hàng, quý Đối tác đã, đang và sẽ đồng hành cùng trung tâm Rồng Việt.