Các hoạt động - RVE

Lớp Một là lớp đầu tiên trong các cấp học, đây là khởi đầu quan trọng với trẻ. Chính vì thế mà các em cần được Ba mẹ quan tâm và được chuẩn bị để thích nghi tốt nhất.

Khối lượng kiến thức bài vở phải tập trung ôn luyện vào mùa thi là rất nhiều khiến hầu hết các em lo lắng quên ăn quên ngủ làm ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và kết quả học tập.