Các hoạt động - RVE

Khi mới sinh ra, trẻ sẽ giao tiếp với người lớn bằng các biểu cảm hay cử chỉ đơn giản như: khóc, cười, kéo, chỉ tay. Việc chỉ tay được xem là một cột mốc phát triển của trẻ khi trẻ tiếp tục xây dựng kỹ năng giao tiếp và gắn kết với thế giới xung quanh.

Tâm lý của mỗi bậc làm cha mẹ khi thấy con trẻ làm những việc có thể gây nguy hiểm là lo sợ và tìm mọi cách để ngăn chặn vì việc giữ an toàn cho con trẻ luôn là điều mà mỗi bậc phu huynh quan tâm hàng đầu nhưng lại quên đi việc giải thích cho trẻ hiểu vì sao không được làm như vậy và hậu quả sẽ như thế nào.