Giới thiệu - RVE

Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều những yếu tố, những biến cố bất ngờ đến ở bất kỳ thời điểm nào trong đời hoặc tác động trực tiếp từ môi trường sống, từ những người xung quanh đến mỗi cá nhân ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có khả năng làm biến đổi tâm sinh lý của của con người.