Góc phụ huynh - RVE

Tự kỉ là một dạng khuyết tật phát triển phức tạp, được đặc trưng bởi ba khiếm khuyết: giao tiếp; tương tác xã hội và có hành vi, sở thích, hoạt động mang tính hạn hẹp, lặp đi lặp lại. Cần phải qua khám sàng lọc sớm

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển song song đó nhiều trẻ có tình trạng hiếu động, khó có thể tập trung chú ý, thuật ngữ chuyên môn gọi là hội chứng tăng động (ADHD : Attention-Deficit-Hyperactivity Disorder). 

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, các rối loạn phát triển ở trẻ ngày một tăng với nhiều nguyên nhân và yếu tố nguy cơ khác nhau, nếu được phát hiện sớm có thể giúp trẻ hạn chế những trở ngại sau này. 

Nhiều nguyên nhân có thể khiến trẻ chậm phát triển khả năng nói và ngôn ngữ. Đôi khi chỉ là do trục trặc trong vòm miệng, như với lưỡi hoặc hàm ếch. Dây hãm ngắn cũng có thể hạn chế cử động của lưỡi khiến trẻ khó nói…