Tư vấn và can thiệp tâm lý phát triển - RVE

Hiện nay, số lượng trẻ tự kỷ đang gia tăng một cách nhanh chóng ở tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và trở thành mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.

"Cả cuộc đời của con chỉ gói gọn trong 3 năm đầu đời" vì đây là giai đoạn phát triển quan trọng của con. Ba mẹ cần lưu ý để có những sự hỗ trợ cần thiết để có thể giúp trẻ phát triển tốt nhất.