Tư vấn và Can thiệp Trị liệu Tâm lý - RongViet Education

Người lớn luôn nghĩ rằng việc đánh đòn sẽ khiến con nít sợ hãi và sẽ nghe lời cha mẹ. Đánh đòn không chỉ gây hại, mà khiến trẻ chống đối, hãy cùng tìm hiểu tại sao đánh đòn không hiệu quả khi giáo dục con trong bài viết sau. 

Chơi là một phương tiện trung gian nhằm giúp trẻ phát triển kỹ năng nhận thức như giải quyết vấn đề, bắt chước,.... Chơi cũng hỗ trợ sự phát triển của ngôn ngữ,vận động, tương tác xã hội và giao tiếp.

Để dạy trẻ tăng động giảm chú ý không phải là việc dễ dàng, thậm chí với một vài trẻ, giáo viên đã rất cố gắng nhưng vẫn không thành công. Liệu đã từng có một giáo viên tâm huyết nào tác động được đến trẻ chưa?

Nuôi dạy con là quá trình gian nan đặt biệt đối với trẻ tự lỷ và để giúp trẻ tự kỷ phát triển ngôn ngữ và vốn từ là một trong những mục tiêu quan trọng và cấp thiết trong quá trình nuôi dạy con của phụ huynh.

Các thông tin đầu vào từ các cơ quan cảm giác này sẽ vào tiểu não và hành tuỷ, tiếp theo các tín hiệu được gửi đến các vùng vỏ não khác nhau để xử lý. Từ đó con người mới có các chức năng về cảm giác, trí nhớ, nhận thức.

Nhiều bố mẹ cho rằng con mình không giao tiếp được là do không có ngôn ngữ, không biết cách sử dụng từ, không tập trung...Tuy nhiên nguyên nhân chính có thể là trẻ thiếu hụt khả năng xử lý thông tin.