Tư vấn và can thiệp tâm lý phát triển - RVE

tre-cham-noi

Xưa trẻ 3 tuổi chưa biết nói được coi là việc "bình thường" và cứ "kệ" lớn hơn trẻ cũng tự biết nói. Đó cũng là cơ chế tự nhiên trong việc bắt chước, học tập và sử dụng ngôn ngữ của loài người.

Để giúp cho trẻ gia tăng kỹ năng giao tiếp và phát triển ngôn ngữ, phụ huynh nên thực hiện 1 số phương pháp khuyến khích lời nói cho trẻ. Một số phương pháp Ba mẹ tham khảo.

Can thiệp sớm cho trẻ gặp các rối nhiễu về tâm lý giữ một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ và là yếu tố quyết định đến sự thành công của giáo dục hòa nhập.

Bước vào lớp 1 là bước ngoặt quan trọng của các trẻ, trẻ bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Trẻ rất cần những hành trang vững chắc để trẻ tự tin khám phá môi trường mới.