Tư vấn và Can thiệp Tâm lý - RongViet Education

Bắt chước chính là cách học cơ bản nhất đối với trẻ về bản thân và thế giới xung quanh bé. Vì thế cha mẹ nên khuyến khích trẻ bắt chước âm thanh trong các tương tác tự nhiên tại nhà để trẻ thực hành và dễ có khả năng sử dụng kỹ năng này trong cuộc sống hàng ngày hơn.