Giờ làm việc

   Thứ 2 - Thứ 7 
8h00 - 12h00
13h30 - 20h30
   Chủ nhật 8h00 - 12h00
   Ngày lễ nghỉ