Tư vấn và can thiệp tâm lý phát triển - RVE

Mùa hè là dịp mong chờ của trẻ, mùa hè trẻ được thoải mái vui chơi không phải suy về học tập bài vở, trong mùa hè trẻ có thể có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Hiện nay, tình hình trẻ chậm nói ngày càng gia tăng, bên cạnh đó trẻ chậm nói hay xuất hiện hành vi khóc, la hét để thể hiện nhu cầu, thể hiện cảm xúc của bản thân trẻ.