CN miền Trung - RVE

1. Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 257 Huy Cận, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: 1900 63 65 17

2. Chi nhánh Huế

Địa chỉ: 2 Trần Văn Ơn, P.Xuân Phú, Tp.Huế

Điện thoại: 1900 63 65 17

3. Chi nhánh Quy Nhơn

Địa chỉ: 154 Diên Hồng, P.Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn

Điện thoại: 1900 63 65 17

4. Chi nhánh Quảng Ngãi

Địa chỉ: 365 Nguyễn Công Phương, P.Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

Điện thoại: 1900 63 65 17

5. Chi nhánh Quảng Trị

Địa chỉ: Số 395 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 1900 63 65 17

6. Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: 46 Đường B6 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Ngọc, Tp.Nha Trang

Điện thoại: 1900 63 65 17

7. Chi nhánh Phan Thiết

Địa chỉ: L6/68 Đào Duy Tùng, Phường Phú Thủy, Tp Phan Thiết

Điện thoại: 1900 63 65 17