Tham khảo - RongViet Education

Dạy trẻ tự xúc ăn bằng muỗng là một trong những hoạt động quan trọng giúp trẻ tự lập, có kỹ năng chăm sóc bản thân từ sớm, có ý thức về việc lựa chọn đồ ăn và có cách ăn riêng đồng thời tiếp nối thời kì phát triển vận động tinh ở trẻ.