Đào tạo Doanh nghiệp - RVE

Đồng hành cùng Công ty Liên Doanh TNHH KFC Việt Nam trong chuỗi tập huấn, Trung Tâm Kĩ năng sống Rồng Việt đã có mặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.