Tư vấn và can thiệp tâm lý phát triển - RVE

Với sự phát triển của xã hội hiện nay, tỉ lệ trẻ gặp phải các vấn đề rối phát triển tâm lý ngày một tăng cao. Các bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng khi trẻ rơi vào các rối loạn tâm lý.

Trong những năm gần đây tỉ lệ trẻ chậm nói hoặc có những rối loạn phát triển ngày một tăng cao. Tuy nhiên, việc xác định và phân biệt được vấn đề của con mình còn nhiều khó khăn.

Sự phát triển nhận thức của trẻ giai đoạn 2 - 4 tuổi rất quan trọng trong sự phát triển của trẻ, bởi sự phát triển này đóng vai trò trong việc hình thành nên nhân cách và năng lực của trẻ sau này. 

Theo dõi tiến trình phát triển nhận thức của một trẻ từ 0 - 2 tuổi là vô cùng quan trọng. Các bậc phụ huynh cần chú ý quan sát tiến trình phát triển nhận thức của trẻ trong giai đoạn này.