Các hoạt động - RVE

Đảm bảo dạy và học theo đúng chương trình do GD&ĐT quy định. Ngoài ra, trường còn tổ chức dạy tăng tiết đối với tám môn chính như: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Địa lý, Lịch sử…

Tháng 3 – chúng ta dành nhiều thời gian để nhớ về những người phụ nữ thân yêu xung quanh hơn; cùng nhìn lại để thấy được những hành động quan tâm, chăm sóc của họ dành cho chúng ta hằng ngày.