Các hoạt động - RVE

Khóa học Kĩ năng sống – Rồng Việt Online dành cho học sinh từ 15 tuổi đến 17 tuổi, đây là khóa học mang đến cho các em cơ hội học tập và rèn luyện các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. 

Kỹ năng sống là những kỹ năng thiết thực để xây dựng năng lực nhằm giúp một cá nhân thực hiện đầy đủ các chức năng trong hoạt động hàng ngày.