Các hoạt động - RVE

Hè là khoảng thời gian tuyệt vời của trẻ. Mùa hè là thời gian dành cho các kỳ nghỉ, trại hè, những chuyến du kịch các hoạt động ngoài trời và tất cả các loại hình vui chơi khác. 

Công tác chăm sóc giáo dục vệ sinh cá nhân trẻ trong độ tuổi mầm non là việc làm thiết thực nhằm giúp trẻ hình thành thói quen vệ sinh cá nhân, phòng tránh bệnh tật, tăng cường sức khỏe.