Các hoạt động - RVE

Mạng xã hội ngày càng phổ biến và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Nhiều trẻ em cũng được tiếp xúc với điện thoại, có tài khoản mạng xã hội quá sớm.