Các hoạt động - RVE

Vừa qua, Trung tâm kĩ năng sống Rồng Việt phối hợp tổ chức cùng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2 – Huyện Bình Chánh tổ chức thành công chuyên đề “Giáo dục giới tính”.

Giáo dục STEM như là một cách tiếp cận mới trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho thế hệ tương lai, trong đó nhấn mạnh sự kết nối, liên thông, tích hợp giữa bốn lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán.