Các hoạt động - RVE

Như các bạn đã biết, sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay, ít nhiều đã tác động đến giới trẻ, ngoài những tác động tích cực bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều tác động tiêu cực.