Các hoạt động - RVE

Trò chơi dân gian là những trò chơi truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác. Nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí và có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành kĩ năng sống cho trẻ.Ở mỗi nơi, mỗi vùng miền và mỗi quốc gia đều sẽ có những trò chơi dân gian khác nhau.