Các hoạt động - RVE

Lớp Một là lớp đầu tiên trong các cấp học, đây là khởi đầu quan trọng với trẻ. Chính vì thế mà các em cần được Ba mẹ quan tâm và được chuẩn bị để thích nghi tốt nhất.