Các hoạt động - RVE

Vì sao trẻ cần tự học? Tự học sẽ giúp trẻ tiếp thu hiều kiến thức hơn. Bên cạnh đó tự học sẽ giúp trẻ làm chủ được cuộc sống và trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa.