Các hoạt động - RVE

Bên cạnh việc hỗ trợ trẻ học hỏi kiến thức để hoàn thiện mình, ba mẹ cũng cần dạy trẻ biết cảm ơn và xin lỗi người khác, đây cũng là một trong những kỹ năng sống vô cùng quan trọng.