Các hoạt động - RVE

Trò chơi dân gian là những trò chơi truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác và những trò chơi còn có nghĩa quan trọng trong việc hình thành kĩ năng sống cho trẻ.