Các hoạt động - RVE

Một màu hè đầy nắng đang trôi qua từng ngày, các bạn đã trãi qua những ngày hè như thế nào? Thay vì mãi miết với màn hình điện thoại vừa gây hại cho sức khỏe vừa hạn chế vận động của bản thân