Các hoạt động - RVE

Với tỷ lệ trẻ mắc phải các rối loạn phát triển ngày một tăng cao, vì vậy vấn đề được đặt ra cho các bậc ba mẹ đó là những phương pháp can thiệp nào sẽ mang lại hiệu quả cho trẻ nhằm giúp trẻ nâng cao nhận thức, ngôn ngữ, điều chỉnh hành vi cùng với sự lớn lên mỗi ngày.