Các hoạt động - RVE

Mùa mưa ở Việt Nam chiều tan làm kẹt xe và do đó bạn luôn nguy cơ bị cảm lạnh nếu lơ là việc chăm sóc bản thân. Bạn đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết mùa mưa này chưa?