Các hoạt động - RVE

Tự lập là một trong những đặc điểm quan trọng trong sự phát triển lành mạnh của trẻ. Tự lập có thể giúp bé biết cách xử lý những thất bại, áp lực, thách thức khác nhau trong suốt cuộc đời.