Các hoạt động - RVE

Đảm bảo dạy và học theo đúng chương trình do GD&ĐT quy định. Ngoài ra, trường còn tổ chức dạy tăng tiết đối với tám môn chính như: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Địa lý, Lịch sử…

Bên cạnh việc hỗ trợ trẻ học hỏi kiến thức để hoàn thiện mình, ba mẹ cũng cần dạy trẻ biết cảm ơn và xin lỗi người khác, đây cũng là một trong những kỹ năng sống vô cùng quan trọng.