Các hoạt động - RVE

Mỗi một thế hệ đều có suy nghĩ, nhận thức khác nhau khiến đôi khi cha mẹ và con cái gặp khó khăn để lắng nghe và trò chuyện cùng nhau vô tình tạo khoảng cách giữ Ba mẹ và con.