Lớp học đào tạo giáo viên mới - RVE

Ngày 25/03/2023 Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Tâm lý - Âm ngữ trị liệu tổ chức lớp đào tạo giáo viên mới với chuyên môn can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển.

Khóa học được các báo cáo viên giàu kinh nghiệm thực hiện. Đặc biệt, khóa đào tạo này sẽ bao gồm cả hoạt động bồi dưỡng lòng yêu nghề cho các giáo viên can thiệp.

Với nội dung đào tạo sát với thực tiễn và hướng đến giải quyết các vấn đề thực tế trong công tác giáo dục, các giáo viên được trang bị kiến thức chuyên môn về can thiệp phát triển trẻ em và kỹ năng thực hành. Đồng thời, hoạt động bồi dưỡng lòng yêu nghề giúp giáo viên can thiệp cảm thấy yêu thích công việc của mình, tạo động lực cho việc nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Viện hi vọng hoạt động đào tạo giáo viên mới sẽ đóng góp tích cực vào công tác can thiệp trẻ và giúp các giáo viên can thiệp phát triển năng lực và thực hiện tốt công việc của mình.

Một số hình ảnh của lớp học: