Các hoạt động - RVE

Năm học 2022-2023 sắp bắt đầu, trẻ đang quen với môi trường mẫu giáo khi chuẩn bị bước vào lớp 1 sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn cũng như tâm lý sợ hãi vì phải tới một môi trường hoàn toàn khác xa với nơi mà trẻ đang quen.