Các hoạt động - RVE

Với phương châm “Tất cả vì học sinh”, nhà trường luôn xây dựng lớp học theo phương pháp tích hợp, dạy học không gò bó, tạo không khí sinh động và hứng thú giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học ngay tại lớp.

Vì sao trẻ cần tự học? Tự học sẽ giúp trẻ tiếp thu hiều kiến thức hơn. Bên cạnh đó tự học sẽ giúp trẻ làm chủ được cuộc sống và trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa.