Cách nói chuyện với con theo từng độ tuổi - RVE

Các chủ đề con quan tâm luôn thay theo độ tuổi của con. Khi con còn nhỏ con luôn ríu rít bên cha mẹ, nhưng khi con lớn, cha mẹ lại khó tìm được chủ đề nói với con.

Sau đây là một số gợi ý cho phụ huynh cách để có thể trò chuyện cùng con.

Một vài gạch đầu dòng nhỏ nhưng nếu thực hiện hiệu quả sẽ mang lại kết quả to trong hành trình giáo dục con.

bai 30 1

bai 30 2

bai 30 3

bai 30 4