Các hoạt động - RVE

Cha mẹ nào cũng mong con mình sớm trưởng thành mong con thành một người có ích cho xã hội. Tuy nhiên là cha mẹ bạn phải dạy dỗ con cái như thế nào? Bạn có biết trẻ cần những gì không?

Với tỷ lệ trẻ mắc phải các rối loạn phát triển ngày một tăng cao, vì vậy vấn đề được đặt ra cho các bậc ba mẹ đó là những phương pháp can thiệp nào sẽ mang lại hiệu quả cho trẻ nhằm giúp trẻ nâng cao nhận thức, ngôn ngữ, điều chỉnh hành vi cùng với sự lớn lên mỗi ngày.