Giáo dục Kĩ năng sống Rồng Việt - RVE

Kỹ năng sống là những kỹ năng thiết thực để xây dựng năng lực nhằm giúp một cá nhân thực hiện đầy đủ các chức năng trong hoạt động hàng ngày, tạo tiền đề giá hị phát triển.

Ngoài ra nó còn là những kỹ năng về giao tiếp ứng xử được vận dụng trong những tình huống, để tương tác mọt cách hiệu quả với người khác và giải quyết có hiệu quả những vấn đề trong cuộc sống; đặc biệt là giúp cho mỗi cá nhân nhận biết và phát triển giá trị bản thân.

Giá trị bản thân là những phẩm chất sẵn có nơi con người, nó khiển cho con người có lòng tự trọng, sự tự tin vào bản thân và bảo vệ họ trước những tác động của môi trường sống chung quanh họ.

Thông qua các hoạt động thực hành, chương trình Giáo dục KNS của Rồng Việt sẽ giúp trẻ trong 5 phạm trù:

Bản thân: Khám phá năng lực nội tại và giá trị bản thân để phát triển nhân cách – sự tự tin

Bạn bè: Xây dựng mối tương giao lành mạnh trên tình thân ái và sự tôn trọng

Gia đình: Gắn kết các mối tương tác và củng cố sự ổn định trong gia đình với tình yêu thương

Nhà trường: Tiếp nhận một cách chủ động các kiến thức theo tinh thần học để hiểu và làm

Xã hội: Phát huy năng lực để hội nhập với tinh thần giúp ích và sự hiểu biết

Lớp học

Các lớp ngắn hạn: Theo từng chuyên đề - kỹ năng, học từ 1- 2 buổi.

Khóa căn bản: Theo từng cấp độ (3 cấp) trong 9 tháng (mỗi cấp 3 tháng).

        Lồng ghép trong chương trình chính khóa tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Nội dung

Các em sẽ được tham gia trong các hoạt động cá nhân – Nhóm, tập thể dưới nhiều hình thức khác nhau: Trò chơi (Tĩnh & Động) – Thảo luận (theo nhóm – qua Video Clip) Nghệ thuật (Vẽ - nặn tượng – gấp giấy – âm nhạc và Kịch nhập vai)

Nguyên lý

Các khóa học sẽ được tổ chức với nguyên tắc: Lý thuyết ứng dụng qua thực hành để các học viên có thể: “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình”

Hiểu và áp dụng được nguyên lý xây dựng sự tự tin, kiên định và quyết đoán cho bản thân.