Các hoạt động - RVE

LHQ chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau-là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ và là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương.