Các hoạt động - RVE

Sự phát triển nhận thức của trẻ giai đoạn 2 - 4 tuổi đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ, bởi sự phát triển này đóng vai trò trong việc hình thành nên nhân cách và năng lực của trẻ sau này. Vì vậy, các bậc ba mẹ cần theo dõi tiến trình phát triển để giúp trẻ phát triển tốt ở giai đoạn này.