Các hoạt động - RVE

Năm học 2023 - 2024 đã dần kết thúc, nhằm nắm bắt nguyện vọng của các em về nhu cầu học tập và rèn luyện kĩ năng sống, Trung tâm KNS Rồng Việt mời các em học sinh cùng thực hiện phiếu khảo sát dưới đây.