Tham khảo - RVE

Bắt chước chính là cách học cơ bản nhất đối với trẻ. Vì thế cha mẹ nên khuyến khích trẻ bắt chước âm thanh trong các tương tác tự nhiên tại nhà để trẻ thực hành và ghi nhớ.

Giai đoạn phát triển ngôn ngữ của trẻ có thể tính từ lúc bé 10 tháng tuổi khi trẻ bắt đầu chú ý và bắt chước các âm thanh xung quanh mình, giai đoạn này có 3 điều cần lưu ý.

Dạy trẻ tự xúc ăn bằng muỗng là một trong những hoạt động quan trọng giúp trẻ tự lập, có kỹ năng chăm sóc bản thân từ sớm, có ý thức về việc lựa chọn đồ ăn và có cách ăn riêng.

Kỹ năng năng trả lời các câu hỏi đơn giản là việc trẻ có thể trả lời một số câu hỏi đơn giản: Cái gì?  Khi nào?  Ở đâu?  Khi trẻ hiểu có thể đặt thêm các câu: Tại sao? và câu hỏi Như thế nào?

Trẻ từ 18 tháng đến 2 tuổi  là giai đoạn bắt đầu hình thành giao tiếp ngôn ngữ. Phụ huynh cần cung cấp vốn từ cho trẻ, trước tiên bắt đầu dạy những từ ngắn, đơn giản, từ chỉ hành động.