Tham khảo - RVE

Sau rất nhiều vụ cháy đã xảy ra nhân viên cứu hộ cho rằng, nếu bình tĩnh nạn nhân có thể trổ mái tôn hoặc leo cửa sổ qua nhà bên cạnh mà thoát chết.