Tham khảo - RVE

Kỹ năng sống cho trẻ ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt trong thời gian vừa qua liên tục xảy ra các trường hợp trẻ bị bỏ quên trên xe hơi/ôtô gây ra những hậu quả không mong muốn.

Như các bạn đã biết, sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay, ít nhiều đã tác động đến giới trẻ, ngoài những tác động tích cực bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều tác động tiêu cực.