Seven days challenge - Văn hóa đọc sách - RVE

Như các bạn đã biết, sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay, ít nhiều đã tác động đến giới trẻ, ngoài những tác động tích cực bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều tác động tiêu cực.

Trong đó, một vấn đề nổi lên đáng để chúng ta suy ngẫm đó chính là văn hoá đọc, cụ thể là đọc sách. Phải chăng với thời đại 4.0, 5.0 chúng ta không còn cần tới sách nữa? 

Câu trả lời của RVE là CẦN - RẤT CẦN!

Nhận ra được tầm quan trọng của việc đọc sách, RVE - cụ thể là Phòng Đào Tạo Kỹ Năng Sống đã phát động phong trào "7 ngày cùng sách - 7 Day Challenge".
Đọc sách là tổng hợp kinh nghiệm sống rất quý giá. Sách là kinh nghiệm từ những người đi trước, thành công có và thất bại có. Nếu thế hệ trẻ không có đủ thời gian để tự tạo kinh nghiệm ở độ tuổi 24 - 25 tuổi, thì hãy học hỏi kinh nghiệm đó từ người đi trước bằng chính những quyển sách.
Thực hiện phương châm mỗi ngày một quyển sách hay, sau 7 ngày bạn sẽ thấy thế giới quan thay đổi. 7 days challenge đã được các thành viên Rồng Việt hưởng ứng rất tốt. Ai cũng hào hứng chia sẻ những quyển sách mà mình tâm đắc và mời một người bạn khác tham gia thử thách cùng mình.
Văn hoá đọc đã gắn kết những thành viên của RVE từng ngày, RVE đã và đang tự thay đổi chính mình qua từng trang sách.
RVE tin rằng, tập thể RVE sẽ làm cho văn hoá đọc ngày càng được lan rộng và sẽ không chỉ dừng lại ở thử thách 7 ngày thay đổi cùng sách mà còn hơn thế nữa.
Cùng nhau nhìn ngắm xem 1 tuần qua nhà Rồng đã thay đổi như thế nào nhé!

Thay đổi với sách - thay đổi chính mình - Cất cánh vươn xa!

bai 17 1

bai 17 2

bai 17 3

bai 17 4

bai 17 5