Tư vấn và can thiệp tâm lý phát triển - RVE

Nói ngọng là hiện tượng rối loạn ngôn ngữ, nếu không can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớp đến sự phát triển và hòa nhập điển hình như bé ngại giao tiếp thậm chí mất khả năng giao tiếp.

Các thông tin đầu vào từ các cơ quan cảm giác này sẽ vào tiểu não và hành tuỷ, sau đó gửi đến các vùng vỏ não khác nhau để xử lý từ đó hình thành các chức năng của con người.

Trẻ không chú ý gây rất nhiều ảnh hưởng trong học tập và đời sống cần được cải thiện sớm. Sau đây là một số phương pháp kêu gọi sự chú ý của trẻ trong khi tương tác: