Tin tức - RVE

Trẻ có tình trạng hiếu động, khó có thể tập trung chú ý, thuật ngữ chuyên môn gọi là hội chứng tăng động (ADHD : Attention-Deficit-Hyperactivity Disorder)

Trẻ gặp các rồi nhiễu về tâm lý hay chứng tự kỷ và rất cần tìm một ngôi trường có thể giúp trẻ học hòa nhập, để sớm phát triển bình thường.