Hội nghị thực hiện nhiệm vụ giáo dục khuyết tật năm học 2023-2024 - RVE

Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2023, tại Trường Hy vọng Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Chương trình tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục khuyết tật năm học 2023 – 2024, do Ban chỉ đạo giáo dục khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn TP.HCM, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức.

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Rồng Việt vinh dự và vui mừng khi là một trong các trung tâm tiêu biểu được mời tham dự Hội nghị để cùng nhìn lại những gì đã cùng đóng góp trong một năm qua và cùng lắng nghe, tiếp thu những định hướng mới về nhiệm vụ giáo dục khuyết tật.

hoi ngh thuc hien nhiem vu giao duc khuyen tat nam hoc 2023 2024 2

Trong chương trình, ThS Ngô Thị Phương Hiền, thành viên Ban điều hành, đã đại diện Công ty nhận hoa, kỷ niệm chương của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

hoi ngh thuc hien nhiem vu giao duc khuyen tat nam hoc 2023 2024 3

hoi ngh thuc hien nhiem vu giao duc khuyen tat nam hoc 2023 2024 5

Chương trình Hội nghị đã trình bày báo cáo tổng kết và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục khuyết tật năm học 2023 – 2024, bao gồm các nội dung chính như:
Công tác chăm lo học sinh khuyết tật luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự hợp tác chặt chẽ của phụ huynh đã mang đến hiệu quả tích cực trong việc phát hiện, can thiệp sớm.

hoi ngh thuc hien nhiem vu giao duc khuyen tat nam hoc 2023 2024 4

Toàn thành phố có 42 đơn vị giáo dục đặc biệt, trong đó 21 đơn vị công lập (3 trung tâm và 18 trường chuyên biệt) và 21 đơn vị ngoài công lập (15 trung tâm và 6 trường chuyên biệt).
Các chính sách giáo dục hòa nhập và các hệ thống dịch vụ, mô hình giáo dục người khuyết tật được quan tâm, cải thiện và phù hợp nhu cầu. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học và phục hồi chức năng tại các cơ sở giáo dục được cải tạo, mở rộng và đầu tư.

Trong năm học 2023 – 2024, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp như:

  1. Thực hiện chương trình giáo dục chuyên biệt và hòa nhập;
  2.  Tăng cường huy động các nguồn lực để chăm lo cho giáo dục khuyết tật;
  3.  Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh khuyết tật;
  4. Thực hiện quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp giáo dục chuyên biệt và thực hiện công bằng trong giáo dục;
  5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục khuyết tật.

Hòa mình vào cùng Hội nghị và nắm bắt được các định hướng trên, Công ty đã và sẽ xây dựng, ngày càng hoàn thiện hơn nữa về kế hoạch giáo dục, phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể và các bậc quý phụ huynh để hoàn thành tốt các mục tiêu trong năm học 2023 – 2024.