Tin tức - RVE

Trung Tâm Rồng Việt xin thông báo  đến quý Phụ huynh, quý Khách hàng, quý Đối tác về việc một só đơn vị, cán nhân giả danh trung tâm Rồng Việt cụ thể như sau:

Trung tâm Rồng Việt là đơn vị tiên phong hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng, can thiệp các rối nhiễu tâm lý và nâng cao năng lực tư duy dành cho trẻ em.

Nhằm chuẩn bị cho năm học mới Trung tâm Kĩ năng Sống Rồng Việt thông báo tuyển dụng vị trí Giáo viên Kĩ năng sống với nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

Trung tâm Rồng Việt là đơn vị tiên phong hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng, can thiệp các rối nhiễu tâm lý và nâng cao năng lực tư duy dành cho trẻ em.

Trung tâm Rồng Việt là đơn vị tiên phong hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng, can thiệp các rối nhiễu tâm lý và nâng cao năng lực tư duy dành cho trẻ em.