Kỹ năng sống - RVE

Trong suốt 03 ngày từ ngày 16 đến 18/07/2019, Trung tâm Kỹ năng sống Rồng Việt đã được sự ủng hộ, tin tưởng và tạo điều kiện của huyện đoàn huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 26/6/2019, trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tri Phương vinh dự đón tiếp Cô Trần Thị Hương và được Cô truyền đạt nhiều khiến thức bổ ích.

Lớp Một là lớp đầu tiên trong các cấp học, đây là khởi đầu quan trọng với trẻ. Chính vì thế mà các em cần được Ba mẹ quan tâm và được chuẩn bị để thích nghi tốt nhất.