Kỹ năng sống - RVE

Vừa qua, Trung tâm Kĩ năng sống Rồng việt phối hợp với trường Mầm non Vành Khuyên  – Huyện Nhà Bè tổ chức sân chơi Kĩ năng cho toàn thể học sinh của trường.

Vừa qua, Trung tâm Kĩ năng sống Rồng việt phối hợp với trường THCS Nguyễn Huệ  – Quận 11 tổ chức sân chơi cho toàn thể học sinh của trường.

Vừa qua, Trung tâm kĩ năng sống Rồng Việt phối hợp tổ chức cùng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2 – Huyện Bình Chánh tổ chức thành công chuyên đề “Giáo dục giới tính”.

Vừa qua, Trung tâm Kĩ năng sống Rồng việt phối hợp với trường Tiểu học Lương Thế Vinh – Quận 7 tổ chức sân chơi cho toàn thể học sinh của trường.

Vừa qua, Trung tâm kĩ năng sống Rồng Việt phối hợp tổ chức cùng Trường Tiểu học Phong Phú – Huyện Bình Chánh tổ chức thành công chuyên đề “Phòng chống ma tuý và nói không với thuốc lá điện tử”.