Kỹ năng sống - RVE

Vừa qua, Trung tâm kĩ năng sống Rồng Việt phối hợp tổ chức cùng Trường THCS Nguyễn Thị Thập – Quận 7 tổ chức thành công chuyên đề “Yêu thương và chia sẻ”.

Giáo dục STEM như là một cách tiếp cận mới trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho thế hệ tương lai, trong đó nhấn mạnh sự kết nối, liên thông, tích hợp giữa bốn lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán.

Vừa qua, Trung tâm Kĩ năng sống Rồng việt phối hợp với trường Tiểu học Nguyễn Thị Định_Quận 7 tổ chức sân chơi kĩ năng cho toàn thể học sinh của trường.

Vừa qua, Trung tâm Kĩ năng sống Rồng Việt phối hợp cùng trường THCS Tân Túc Bình Chánh tổ chức chuyên đề “Nói không với cám dỗ học đường và phòng chống HIV/AIDS”.