Lớp học Tổ chức lớp học hiệu quả - RVE

Ngày 08/04/2023 Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Tâm lý - Âm ngữ trị liệu tổ chức lớp "Tổ chức lớp học hiệu quả". Khóa học hứa hẹn mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho học viên.

Khóa học "Tổ chức lớp học hiệu quả" được báo cáo viên - ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung trực tiếp đào tạo, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn học viên.

Dự kiến khóa học diễn ra vào 2 ngày 08-09/04/2023.

Một vài hình ảnh của khóa học: