Bậc Tiểu Học - RVE

Với phương châm “Tất cả vì học sinh”, nhà trường luôn xây dựng lớp học theo phương pháp tích hợp, dạy học không gò bó, tạo không khí sinh động và hứng thú giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học ngay tại lớp.

Học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm khám phá khoa học, nhận thức và phát triển kỹ năng sống từ đó giáo dục nền tản cho phát triển nhân cách.

giao duc tieu hoc 1

TÌM HIỂU THÊM