RONG VIET EDUCATION

Trung Tâm Rồng Việt xin trân trọng thông báo kể từ Tháng 3 Năm 2021 Trung Tâm bắt đầu triển khai phần mềm quản lý học viên, các thông tin về Học Phí, Giáo Án, Thông tin điểm danh sẽ được thông báo thông qua Phần Mềm Rồng Việt. Trung tâm sẽ việc thông báo qua tin nhắn (SMS).

0938061133